ชุดลิ้นชัก 2 ตอน ระบบกดกระเด้ง no.645-571-G

ขนาดความยาว
645-571-G12 : รางลูกปืนกดเด้ง 300mm.ยาว 12″
645-571-G14 : รางลูกปืนกดเด้ง 350mm.ยาว 14″
645-571-G16 : รางลูกปืนกดเด้ง 400mm.ยาว 16″
645-571-G18 : รางลูกปืนกดเด้ง 450mm.ยาว 18″
645-571-G20 : รางลูกปืนกดเด้ง 500mm.ยาว 20″