ชั้นวาง-ราวแขวน แบบ2

  • ราวเข็มขัดแบบหมุนได้
  • 135 x 160 x 265 mm.
SKU: 591.001.135 Category: