ชั้นของแบบแขวน แบบ 7

ชั้นของแบบเขวน แบบ7

ที่วางมีดแบบแขวนผนังสแตนเลส
ขนาด 233 x 175 x 380 mm.

SKU: 556.016.233 Category: