ชั้นของแบบแขวน แบบ 6

ชั้นของแบบเขวน แบบ6

ตะแกรงคว่ำจาน สแตนเลส
ขนาด 4720x 265 x 338 mm.

SKU: 555.016.720 Category: