ชั้นของแบบแขวน แบบ 5

ชั้นของแบบเขวน แบบ4

ที่วางขวด และเครื่องปรุง สแตนเลส
ขนาด 450 x 185 x 370 mm.

SKU: 554.016.450 Category: