ชั้นของแบบแขวน แบบ 9

ชั้นของแบบเขวน แบบ 9

ตะขอแขวนผ้าสแตนเลส ขนาด 400 x 70 mm.
ตะขอแขวนผ้าสแตนเลส ขนาด 500 x 70 mm.
ตะขอแขวนผ้าสแตนเลส ขนาด 600 x 70 mm.

SKU: 558.016.500 Category: