ชั้นของแบบแขวน แบบ 8

ชั้นของแบบเขวน แบบ8

ที่วางมีดแบบแขวนผนังสแตนเลส
ขนาด 255 x 65 x 200 mm.

SKU: 557.016.255 Category: