Showing all 3 results

ลิ้นชักตู้สูง / ชั้นตู้สูงสำหรับห้องครัว

ตะแกรงชุปโครเมียม สูง 6ชั้น 2ด้าน 45cm.

ลิ้นชักตู้สูง / ชั้นตู้สูงสำหรับห้องครัว

ชุดลิ้นชักเคาน์เตอร์ 6 ชั้น 20cm. (ซ้าย, ขวา) พร้อมราง Soft Close

ลิ้นชักตู้สูง / ชั้นตู้สูงสำหรับห้องครัว

ชุดตะแกรงลิ้นชัก ชุปโครเมี่ยม 6 ชั้น พร้อมราง Soft Close