อุปกรณ์สำหรับบานเปิด-ปิด แบบยกหน้าบานขึ้น-ลง นำไปใช้สำหรับบานไม้ บานเฟรม มีสปริงผ่อนแรง หรือปรับแรงดันได้ตามต้องการ มีหลากหลายรูปแบบที่ทำให้ผู้ใช้งานรู้สึกเพลิดเพลิน และตอบสนองความคิดสร้างสรรค์ของผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี

Showing all 12 results

อุปกรณ์สำหรับเปิดบานขึ้น-ลง

BJ14-NI

อุปกรณ์สำหรับเปิดบานขึ้น-ลง

BJ13-NI

อุปกรณ์สำหรับเปิดบานขึ้น-ลง

BJ12-NI

อุปกรณ์สำหรับเปิดบานขึ้น-ลง

BJ11-NI

อุปกรณ์สำหรับเปิดบานขึ้น-ลง

BJ07-100

อุปกรณ์สำหรับเปิดบานขึ้น-ลง

BJ10-600-NI,BJ10-900-NI

อุปกรณ์สำหรับเปิดบานขึ้น-ลง

BJ05-L,BJ05-R

อุปกรณ์สำหรับเปิดบานขึ้น-ลง

BJ02-YE-R

อุปกรณ์สำหรับเปิดบานขึ้น-ลง

BJ02-YE-MR

อุปกรณ์สำหรับเปิดบานขึ้น-ลง

BJ02-YE-ML

อุปกรณ์สำหรับเปิดบานขึ้น-ลง

BJ02-YE-L

อุปกรณ์สำหรับเปิดบานขึ้น-ลง

BJ01 บานพับข้อศอกเปิดลง