โปรดอ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างละเอียด 

 
วัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัว บริษัทมีความประสงค์ที่จะแจ้งให้ท่านทราบว่า บริษัทรวบรวมข้อมูลอะไรของท่านบ้าง เหตุผลที่รวบรวม  และวิธีการใช้หรือแบ่งปันข้อมูลของท่าน ดังนี้
 
1.ข้อมูลที่รวบรวม
– รวบรวมข้อมูลการเข้าใช้บริการ Website และเก็บข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ เบอร์โทร ที่อยู่  อีเมล รวมถึงข้อมูลการใช้ Website ผ่าน Browser’s Cookies
– เมื่อท่านติดต่อมายังบริษัท บริษัทอาจเก็บบันทึกข้อมูลการพูดคุยสนทนา  การพูดคุยผ่านตัวหนังสือ ระหว่างท่านกับพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นช่องทางทางโทรศัพท์ อีเมล Messenger  Line หรือช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆ ทุกช่องทางที่บริษัทเลือกใช้ในเวลานั้น
 
2.เหตุผลที่รวบรวม
– เพื่อการติดต่อสื่อสาร แจ้ง และ/หรือ รับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จากบริษัท หรือการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นของบริษัท
– เพื่อการให้บริการ การปรับปรุง การพัฒนาบริการใหม่ ตลอดจนเพื่อนำเสนอเนื้อหา หรือผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับความต้องการของท่านโดยเฉพาะ (Personalization)
– เพื่อการโปรโมทผลิตภัณฑ์ / บริการรวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอื่นๆ ที่จะมีในอนาคต 
 
3.การใช้ข้อมูลที่รวบรวม
– เก็บบันทึกข้อมูลเพื่อยืนยัน และ/หรือ ระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการเข้าใช้บริการ หรือติดต่อกับบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อการนำเสนอสิทธิประโยชน์ และ/หรือ บริการอื่น ๆ ของบริษัท อาทิเช่น การให้คำแนะนำ และ/หรือ ข้อเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือการบริการ รวมถึงโปรโมชั่นในการส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด
– เพื่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การตรวจสอบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการบริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การสำรวจความพึงพอใจในสินค้า หรือบริการ การพิจารณาการดำเนินงานและขยายธุรกิจของบริษัท
– บริษัทอาจใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้จากคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นๆ เช่น การใช้ Tag เป็นต้น ในการปรับปรุงประสบการณ์การใช้สินค้า และบริการให้แก่ท่าน ทั้งนี้ท่านสามารถทำการตั้งค่า แบ่งปัน หรือปฏิเสธการรับข้อมูลด้วยตัวเองได้
 
4.ความปลอดภัยของข้อมูล
– ข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ทางบริษัท future-tech.co.th ได้รับนั้น โดยหลักการแล้วจะถูกนำไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของเว็บไซต์นี้เท่านั้น
– บริษัทจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลไว้เฉพาะกับพนักงาน ลูกจ้าง และตัวแทนของบริษัท ที่มีความจำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลนั้นๆ 
– ในกรณีจำเป็นที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี ทั้งนี้การเปิดเผยข้อมูลจะเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเท่านั้น