วิธีปรับทิศทางบานพับถ้วย แบบ 4D

ทิศทางที่ 1 การปรับเลื่อนหน้าบาน ซ้าย-ขวา

ทิศทางที่ 2 การปรับยกหน้าบานมา ข้างหน้า-ถอยหลัง

ทิศทางที่ 3 การปรับยกหน้าบาน ขึ้น-ลง

ทิศทางที่ 4 การปรับความเร็วปิดหน้าบาน