วิธีปรับทิศทางบานพับถ้วย แบบ 3D

ทิศทางที่ 1 การปรับเลื่อนหน้าบาน ซ้าย-ขวา

ทิศทางที่ 2 การปรับยกหน้าบานมาข้างหน้า-ถอยหลัง

ทิศทางที่ 3 การปรับยกหน้าบานขึ้น-ลง