วิธีปรับทิศทางบานพับ แบบ 2D 

ทิศทางที่ 1 การปรับหน้าบานไปทาง ซ้าย-ขวา

ทิศทางที่ 2 การคลายสกรู เพื่อปรับหน้าบานไป หน้า-หลัง

ทิศทางที่ 3 การคลายสกรู เพื่อยกหน้าบาน ขึ้น-ลง