ขาโต๊ะไฟฟ้า ขาโต๊ะไฟฟ้า ขยายฟังค์ชั่นให้ทุกพื้นที่ให้มีประโยชน์อย่างลงตัว

ชุดอุปกรณ์โต๊ะพับอเนกประสงค์ ไม่ใช่แค่ช่วยเพิ่ม design แต่สามารถออกแบบให้ตอบโจทย์ Lifestyle การใช้งาน