อุปกรณ์บานเลื่อน รับน้ำหนัก 60 กก.

  • อุปกรณ์เลื่อน  No.SDC29 
  •  Soft Close ทั้ง 2 ด้าน
  •  สำหรับไม้หนา 20 มม. ขึ้นไป
  • รับน้ำหนัก 60 กก./ชุด

สอบถามสั่งซื้อ

blank
blank