ขาตู้ สีโครมเมียม สูง 15ซม.

NO.703.001.115
ขาโซฟา ขาตู้

ขนาด 62x150x115 มม.
สีโครเมียม

สอบถามสั่งซื้อ