ตัวรับราว, ท่อ

ราวรูปไข่ สีอโนไดซ์

PIRA02-6

ช่องใส่ CD, อุปกรณ์เสริมสำหรับตู้วางสินค้า

แก้มตู้รองเท้า สีดำ

5800-BL

ช่องใส่ CD, อุปกรณ์เสริมสำหรับตู้วางสินค้า

ชั้นวาง CD 25 ช่อง สีดำ

CD002-BL

ช่องใส่ CD, อุปกรณ์เสริมสำหรับตู้วางสินค้า

ช่องใส่ CD, DVD สีดำ

CD003-BL
6003-WH, 6003-OAK, 6003-BE